سه شنبه 31 فروردین 1400-11:45
نام عکاس: جواد ابراهیمی
زمان انتشار: یکشنبه 18 خرداد 1399 12:03

داوری مرحله مقدماتی استانی مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزان دختر و فرهنگیان خواهر خراسان رضوی

داوری مرحله مقدماتی استانی مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزان دختر و فرهنگیان خواهر خراسان رضوی