یکشنبه 29 فروردین 1400-00:42
نام عکاس: مبینا پاکدامن
زمان انتشار: شنبه 3 خرداد 1399 12:59

همکاری دانش‌آموزان پیشتاز مازندران در پخش غذا میان نیازمندان

دانش‌آموزان پیشتاز مازندران در پخش غذای گرم برای افراد نیازمند که توسط خیریه مردمی دنیای زیبای من و بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی شهر ساری تهیه می‌شود، همکاری کردند.

شماره گزارش: 1075324