دوشنبه 16 تیر 1399-21:52
نام عکاس: پانا امیدیه
زمان انتشار: چهارشنبه 13 فروردین 1399 21:25

سیزده بدر دانش آموزان شهرستان امیدیه در خانه هایشان

روز طبیعت را دانش آموزان شهرستان امیدیه با در خانه ماندن در فضای شاد و با نشاط خانوادگی به امید شکست کرونا ویروس سپری کردند.