دوشنبه 11 فروردین 1399-01:41
نام عکاس: سجاد قاسمی
زمان انتشار: جمعه 27 دی 1398 17:40

راهپیمایی در حمایت از اقتدار و صلابت نظام مقدس جمهوری اسلامی

راهپیمایی ملت بزرگ ایران اسلامی در حمایت از اقتدار و صلابت نظام مقدس جمهوری اسلامی در برابر آمریکای جنایتکار در سراسر کشور برگزار گردید.