امروز: شنبه 30 شهریور 1398 - 16:48 تبلیغات

علیرضا رئیسیان: برای نوشتن فیلمنامه «مردی بدون سایه» 70 پرونده قتل ناموسی را بررسی کردم

تهران (پانا) - علیرضا رئیسیان از بررسی بیش از 70 پرونده قتل ناموسی برای نوشتن فیلمنامه «مردی بدون سایه» می‌گوید که نتایج هولناک این بررسی او را به سوی تولید اثری هشداردهنده هدایت کرده است.

خلیل‌آبادی: وظیفه مراقبت از مجسمه ها و تجهیزات شهری با پلیس است نه شورای شهر

تهران (پانا) - رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران درباره سرقت تجهیزات شهرداری گفت مراقبت از مجسمه‌ها یا تجهیزات شهری، بر عهده شورا نیست و وظیفه پلیس است اما مدیریت شهری باید به پلیس کمک کند تا وظیفه‌اش را در این حوزه بیشتر و بهتر انجام دهد.

علیرضا رئیسیان: برای نوشتن فیلمنامه «مردی بدون سایه» 70 پرونده قتل ناموسی را بررسی کردم

علیرضا رئیسیان: برای نوشتن فیلمنامه «مردی بدون سایه» 70 پرونده قتل ناموسی را بررسی کردم

تهران (پانا) - علیرضا رئیسیان از بررسی بیش از 70 پرونده قتل ناموسی برای نوشتن فیلمنامه «مردی بدون سایه» می‌گوید که نتایج هولناک این بررسی او را به سوی تولید اثری هشداردهنده هدایت کرده است.