امروز: شنبه 4 اسفند 1397 - 09:04 تبلیغات

تاجیک، عضو کمیته مزد: هر سال قدرت خریدی را به کارگران می‌دهیم که درسال گذشته باید داشته باشند

درسال 97 با نمایندگان دولت و کارفرمایی توافق شد فاصله هزینه معیشت خانوار کارگری با دستمزد کارگران را که از نرخ تورم‌های سالانه عقب مانده است، در یک فاصله چند ساله پر کنند

جمعه خبر؛ مجمع تعلل کرد، FATF باز هم فرصت داد

جمعه خبر؛ مجمع تعلل کرد، FATF باز هم فرصت داد

تهران (پانا) - تایید شدن یا نشدن لوایح باقی مانده از FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از مهمترین این روزها بوده است که علاوه بر اصرار دولت برای تایید لوایح برای ممانعت از خودتحریمی بر روند قیمت دلار نیز اثرگذار بوده است و با وجود تعلل مجمع در نهایت پایان این هفته نیز با سومین فرصت چهارماهه گروه اقدام مالی به ایران برای تصویب پالرمو و CFT به پایان رسید.

تاجیک، عضو کمیته مزد: هر سال قدرت خریدی را به کارگران می‌دهیم که درسال گذشته باید داشته باشند

تاجیک، عضو کمیته مزد: هر سال قدرت خریدی را به کارگران می‌دهیم که درسال گذشته باید داشته باشند

درسال 97 با نمایندگان دولت و کارفرمایی توافق شد فاصله هزینه معیشت خانوار کارگری با دستمزد کارگران را که از نرخ تورم‌های سالانه عقب مانده است، در یک فاصله چند ساله پر کنند