امروز: یکشنبه 30 تیر 1398 - 10:53 تبلیغات

بودجه پارک‌های علم و فناوری در سال جاری تا 100 درصد افزایش داشته است

تهران (پانا) - رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، دولت، صنعت، دانشگاه، رسانه و مردم را پنج حلقه اصلی توسعه زیرساختی اقتصاد دانش‌بنیان دانست و نقش هرکدام از آن‌ها را در توسعه زیست‌بوم اقتصاد دانش‌بنیان تشریح کرد.

گفته‌ها

رئیس فدراسیون ورزش دانش‌آموزی: ورزش آموزشگاهی بستری برای ارتقای ورزش کشور است

رئیس فدراسیون ورزش دانش‌آموزی: ورزش آموزشگاهی بستری برای ارتقای ورزش کشور است

ارومیه (پانا) - رئیس فدراسیون ورزش دانش آموزی با بیان اینکه ورزش آموزشگاهی بستری برای ارتقای ورزش کشور است، گفت: عمق و وسعت خدماتی که درهیئت‌های ورزش دانش‌آموزی به دانش آموزان ارائه می شود با خدمات ارائه شده در سایر هیئت‌های ورزشی قابل مقایسه نیست.