امروز: یکشنبه 30 دی 1397 - 20:30 تبلیغات

2 سال پس از فروپاشی دردناک؛ عبرت‌هایی که از پلاسکو نگرفته‌ایم

تهران (پانا) - دوسال گذشت از زمانی که نماد ساختمان‌های بلند مرتبه در پایتخت با یک جرقه کوچک به آتش کشیده شد و بعد از چند ساعت تلاش برای مهار آن، به یک باره فروریخت و برای همیشه ۳۰ دی ماه سال ۹۵ را در حافظه این شهر ثبت کرد. ساختمان ۵۴ ساله‌ای که از سال ۷۴، ۵۰ اخطار برای نا ایمن‌بودن گرفته بود اما بهره‌برداران این ساختمان توجهی به این اخطارها نکردند و همچنان از ساختمان به صورت کارگاه و انبار استفاده می‌کردند.

گفته‌ها

2 سال پس از فروپاشی دردناک؛ عبرت‌هایی که از پلاسکو نگرفته‌ایم

2 سال پس از فروپاشی دردناک؛ عبرت‌هایی که از پلاسکو نگرفته‌ایم

تهران (پانا) - دوسال گذشت از زمانی که نماد ساختمان‌های بلند مرتبه در پایتخت با یک جرقه کوچک به آتش کشیده شد و بعد از چند ساعت تلاش برای مهار آن، به یک باره فروریخت و برای همیشه ۳۰ دی ماه سال ۹۵ را در حافظه این شهر ثبت کرد. ساختمان ۵۴ ساله‌ای که از سال ۷۴، ۵۰ اخطار برای نا ایمن‌بودن گرفته بود اما بهره‌برداران این ساختمان توجهی به این اخطارها نکردند و همچنان از ساختمان به صورت کارگاه و انبار استفاده می‌کردند.